Hoe dragen teksten bij aan je positie in Google?

Hoe dragen teksten bij aan je positie in Google?

Een betere positie van je praktijkwebsite in Google, hoe doe je dat? Plaats je regelmatig informatie op een praktijkwebsite (bijvoorbeeld nieuws, artikelen en downloads) dan word je beter gevonden.

 

Zoekrobots bezoeken je praktijkwebsite

Zoekmachines, zoals Google of Bing, maken gebruik van zoekrobots die het internet afspeuren naar websites. Een zoekrobot, ook wel ‘bot’ genoemd, is een computerprogramma die websites bezoekt en gegevens daaruit ten behoeve van een zoekmachine opslaat in een database.

Vervolgens geven deze zogeheten ‘bots’ jouw website een indexering (oftewel: een waardering) op basis van een ingewikkeld algoritme. Op die manier kan jouw praktijkwebsite geïndexeerd worden. En hoe beter je geïndexeerd wordt, hoe meer bezoekers dat uiteindelijk oplevert.

 

Welke factoren geven mijn praktijkwebsite een betere positie in Google?

Zoekmachines maken een website beter vindbaar met behulp van een aantal factoren:

 • Het aantal websites dat een verwijzing maakt naar jouw website;
 • Het aantal en type zoekwoorden dat je gebruikt;
 • Hoe vaak een website wordt bijgewerkt.

Voeg je dus regelmatig teksten en artikelen toe met de juiste zoekwoorden, dan ziet de zoekmachine van Google dit en past het de ranking van je site aan.

 

Maar hoe kun je onderzoeken of je praktijkwebsite wel gevonden is door een zoekrobot van Google?

Ga naar www.google.nl en plaats het webadres van je praktijkwebsite in het zoekvenster, zoals in onderstaand voorbeeld, Plaats voorafgaand ‘site:www.’

Als de meeste pagina’s van je website tevoorschijn komen in de zoekresultaten dan ben je gevonden door Google. Krijg je weinig tot geen resultaten? Neem dan contact op met je webbouwer om samen te bekijken waar het probleem ligt.

Is je website goed vindbaar, dan is het nog steeds verstandig om regelmatig berichten te plaatsen op je website. Zoals gezegd struint Google constant het internet af. Heb je al een tijdje niks gedaan dan kan dit nadelig uitpakken voor je ranking.

Tip: Bekijk regelmatig de statistieken van je website. Hier kun je zien of je websitebezoek toe of afneemt. Daar zijn verschillende tools voor, waaronder Google Analytics.

Een voorbeeld van gevonden website pagina’s van een zorgcentrum. De pagina’s van Eerstelijnszorgcentrum Tiel worden goed geïndexeerd.

Op welke zoekwoorden word ik nu gevonden?

Meld je website aan bij Google Search Console of vraag of je webbouwer of digitale specialist de website toevoegt aan zijn account. Via Google Search Console kun je zien op welke zoekwoorden de bezoekers binnenkomen. Deze zoekwoorden kun je vervolgens gebruiken in je teksten om de positionering binnen Google te versterken.

Hoe maak ik mijn praktijkwebsite beter vindbaar op bepaalde zoekwoorden

In onze volgende blogpost vertellen we daar meer over, maar hier alvast twee korte tips.

Tip 1:
Denk van tevoren goed na welke zoekwoorden belangrijk zijn voor jouw praktijkwebsite. Welke diensten zijn belangrijk voor je praktijk? Probeer je anderzijds ook te verplaatsen in het zoekgedrag van verschillende cliënt- & patiënt- doelgroepen, van jong tot oud. Wat is voor hun belangrijk en welke zoekopdrachten zouden zij gebruiken?

Tip 2:
Een makkelijke en snelle manier om een idee te krijgen van belangrijke zoekwoorden: Ga naar Google.nl, begin met het invoeren van zoekwoorden en voer de zoekopdracht uit. Onderaan de pagina laat Google dan ook andere suggesties zien. hiermee laat Google zien op welke zoekwoorden er nog meer vaak wordt gezocht.

Persoonlijke gezondheidsomgeving in 2020 verplicht, al geregeld?

Persoonlijke gezondheidsomgeving in 2020 verplicht, al geregeld?

Vanaf 1 juli 2020 is een zogeheten persoonlijke gezondheidsomgeving wettelijk verplicht. Zorgverleners moeten dan hun patiënten online inzage van het medisch dossier aanbieden. Alle Nederlanders hebben dan het recht kosteloos hun medische gegevens elektronisch op te vragen. Daarnaast moeten patiënten kunnen aangeven welke gegevens wel of niet door welke zorgverleners mogen worden ingezien. Hoe werkt dat? Wat betekent het voor u als zorgverlener? En wat zijn de voor-en nadelen?

Situatieschets. Het is 2025. Marcel Dijkstra is 66 jaar, gepensioneerd en woont samen met zijn vrouw.

Een paar maanden geleden is Marcel zonder aanwijsbare oorzaak flauw gevallen. Na een onderzoek bij de huisarts, wordt hij doorverwezen naar een specialist in het ziekenhuis. Het verslag van de huisarts kan door Marcel in een app op zijn smartphone worden bekeken en na toestemming worden gedeeld met het ziekenhuis.

Marcel wordt onderzocht door de cardioloog maar dan is het nog steeds niet duidelijk wat nu precies de oorzaak is. Besloten wordt dat een centrale specialist, voor een periode van twee maanden, de gezondheidsdata van Marcel op afstand actief gaat volgen.

Apparaten thuis kunnen draadloos communiceren met de Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Marcel maakt gebruik van een zogeheten Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) en bedient deze middels een app op de smartphone. Daarnaast heeft Marcel thuis diverse apparaten die draadloos communiceren met deze PGO-app.

Zo kunnen de bloeddrukmeter, de weegschaal en de oorthermometer, na toestemming, gegevens automatisch doorsturen naar de PGO app. En Marcel heeft een smartwatch. Deze ‘wearable’ maakt 24 uur per dag een hartfilmpje (ECG), houdt bewegingen overdag en het slaappatroon ‘s nachts in de gaten, sportactiviteiten worden automatisch herkend en een glucosemeter houdt de bloedsuikerwaarden in de gaten.

 

Bij afwijkende waarden gaat er automatisch een notificatie naar de afdeling van de specialist

 

In de PGO-app stemt Marcel samen met de specialist af welke (gezondheids)data hij gaat delen.

Na 4 weken wordt Marcel plotseling licht in zijn hoofd en valt hij wederom flauw. Door afwijkende waarden van het hartfilmpje (ECG) gaat er automatisch een notificatie naar de afdeling van de specialist. Aan de hand van zijn persoonlijke data en een verder onderzoek wordt er een hartritmestoornis geconstateerd. Marcel krijgt medicijnen voorgeschreven en wordt voor een periode van drie maanden extra gevolgd.

De voorgeschreven medicatie wordt gedeeld met de apotheek en Marcel kan zelf zijn herhaalmedicatie in de app instellen. Wanneer zijn medicijnen bijna op zijn, dan verschijnt er een notificatie op de PGO-app dat er nieuwe medicijnen klaar staan.

De behandeling van Marcel slaat aan. Zijn klachten treden sinds zijn nieuwe medicatie niet meer op en alles lijkt goed te gaan. Maar helemaal zeker weet je het nooit en daarom ontvangt hij iedere twee weken een vragenlijst via de PGO-app over zijn gezondheid. Ook staat er over twee maanden nog een e-consult gepland. Zo kunnen Marcel en zijn zorgverleners monitoren of het nog goed met hem gaat.

 

Is zo’n situatie nou sciencefiction of over een aantal jaar al werkelijkheid?

Het bovenstaande (uiteraard fictieve) verhaal zou zelfs eerder dan 2025 werkelijkheid kunnen worden. Op 1 juli 2020 is namelijk bij wet verplicht dat patiënten online inzage in het medisch dossier kunnen krijgen. Alle Nederlanders hebben dan het recht kosteloos hun medische gegevens elektronisch op te vragen.

Veel huisartsen bieden nu al op hun website diverse eHealth-diensten aan. Dan moet je denken aan het aanvragen van een herhaalrecept, het maken van afspraak of een econsult, waarbij je op afstand geholpen wordt door een zorgverlener.

 

Een patiënt moet volgend jaar kunnen inloggen om zijn online dossier in te zien

 

Volgend jaar kan (of eigenlijk: moet) daar dus online inzage in het medisch dossier aan worden toegevoegd. Voor de duidelijkheid: dat geldt voor een patiënt. Marcel Dijkstra uit ons voorbeeld moet dan dus kunnen inloggen om zijn eigen dossier te bekijken.

 

Online inzage via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), hoe werkt dat?

Iedereen moet zijn medische gegevens gratis kunnen verzamelen op één online plek. Die plek heet de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), een virtuele medische kluis op internet.

Een persoonlijke gezondheidsomgeving is gekoppeld aan meerdere zorgverlenerssystemen tegelijkertijd

 

Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) is meer dan een online patiëntenportaal. Waar een patiëntenportaal is gekoppeld aan één specifiek zorgverlenerssysteem, bijvoorbeeld het HIS van de huisartsenpraktijk, is een PGO gekoppeld aan meerdere zorgverlenerssystemen tegelijkertijd.

Denk bijvoorbeeld aan het HIS-systeem van de huisarts, het AIS-systeem van de apotheker en het ZIS systeem van het ziekenhuis waarmee de patiënt een behandelrelatie heeft.

De patiënt heeft op deze manier een overzicht van alle informatie en bepaalt wie wanneer in welke data kan kijken. Voor een bepaalde periode kan de data bijvoorbeeld toegankelijk gemaakt worden voor andere zorgverleners.

 

De patiënt kan zelf gezondheidsmetingen toevoegen met behulp van wearables

 

Bij uitgebreide PGO’s kan een patiënt zelf nog een actievere rol spelen, door bijvoorbeeld zelf metingen toe te voegen, al dan niet met behulp van wearables en apps. Daarnaast valt nog te denken aan zaken als een lastmeter, dagboek, DNA-kluis, het ontvangen van behandelingstaken voor zelfzorg, medicatieoverzicht, een videoconsult, telemonitoring, e-consult, online behandelingen of herhaalrecept aanvragen. Kortom: een PGO kan hét portaal voor patiënten en hun zorg zijn.

Niet voor niets is het doel van een PGO dat patiënten vanuit één platform hun gezondheid en zorg kunnen monitoren en regelen.

 

Waar moet een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) kortgezegd aan voldoen?

Veel is al geregeld in de Privacy wet AVG en de ‘Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg’ inzake het veilig elektronisch inzien en uitwisselen van medische gegevens.

Vanaf 1 juli 2020 komt in deze wetgeving o.a. het volgende bij:

 • Patiënten hebben middels een PGO het recht op kosteloos elektronische inzage in hun eigen dossier;
 • Patiënten hebben de keuze welke gegevens door zorgverleners mogen worden ingezien. De zorgverlener moet hierbij toestemming vragen aan de patiënt welke gegevens hij aan welke zorgverleners voor inzage beschikbaar wil laten stellen. Meer concreet: de huisarts moet aan Marcel vragen of hij zijn medische dossier naar de specialist mag sturen.

 

Voorloper Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Bij de mislukte invoering Elektronisch Patiëntendossier (EPD) werd uitgegaan van een  landelijke ICT-infrastructuur, die van bovenaf bedacht en uitgevoerd werd door de overheid.

Het Landelijk Schakel Punt is een belangrijk overgebleven onderdeel van deze ICT-infrastructuur waarmee patiëntgegevens nu alleen binnen de regio kunnen worden uitgewisseld indien de patiënt daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Ziekenhuizen kunnen daarbij regio overstijgend gegevens uitwisselen.

 

Wie ontwikkelen deze Persoonlijke Gezondheidsomgeving?

Bij de PGO is er voor gekozen om de verschillende marktpartijen deze digitale omgevingen te laten ontwikkelen, waarbij de overheid stuurt via subsidies en regels.

Op de website van de digitale zorggids, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland om te informeren over digitale zorg, staat een overzicht van marktpartijen die een PGO hebben ontwikkeld waarmee je als zorgverlener aan de slag kan. Let op: deze zijn nog in ontwikkeling.

Vooral uitgebreide PGO’s, waarmee de zorggebruiker toegang heeft tot eigen gezondheidsgegevens en ze van daaruit veilig en vertrouwd verzamelt, deelt en beheert, komen pas later dit jaar op de markt.

Vanuit de markt zijn er overigens ook initiatieven zoals nuts.nl waarbij software leveranciers de handen in één slaan en op zoek gaan naar gezamenlijke standaarden en uitgangspunten.

 


Afspraken via MedMij

Om ervoor te zorgen dat deze marktpartijen medische gegevens toegankelijk en veilig in PGO’s verwerken, is de Patiëntenfederatie in 2016 gestart met het programma MedMij.
MedMij kan gezien worden als een soort keurmerk voor PGO’s dat regels, standaarden en afspraken maakt over:

 • Een landelijke infrastructuur;
 • Eisen waaraan Persoonlijke Gezondheidsomgevingen moeten voldoen, zodat koppelingen tussen patiënt en zorgaanbieder(s) ook technisch gemaakt kunnen worden;
 • Koppelingen die voldoen aan de meest recente wettelijke eisen en veldnormen voor beveiliging, toegankelijkheid en privacy.

 

Praktisch hulp voor huisartsen en huisartsenorganisaties via “OPEN’

Zo’n proces van digitalisering is bijzonder complex. Het is een van de redenen waarom OPEN is opgericht. OPEN is een vierjarig programma, opgericht door onder meer de Landelijke Huisartsen Vereniging, om online inzage mogelijk te maken in de huisartsenzorg. OPEN biedt huisartsen en huisartsenorganisaties praktische hulp aan, onder andere met scholing, voor het plannen en invoeren van de benodigde ICT-aanpassingen.

 

Beheren alle patiënten over ruim een jaar hun volledige medische dossier?

Volgens een onderzoek door het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, is dat wat al te optimistisch. Er zitten in de praktijk namelijk nogal wat haken en ogen aan. De nieuwe wetgeving en richtlijnen stellen met name de patiënt centraal en lijken voorbij te gaan aan de zorgverlener.

 

75% van de zorgverleners is vóór online inzage maar zien veel praktische bezwaren

 

Uit een peiling onder 561 zorgverleners blijkt dat 75 % in principe vóór online inzage door patiënten zijn. In de praktijk zien zij echter veel praktische bezwaren. Een aantal opmerkingen:

 • 72 procent van de respondenten maakt zich zorgen over de veiligheid van zo’n online omgeving waarin veel medische informatie samenkomt;
 • 69 procent is bang voor extra administratieve lasten;
 • Het wordt niet als positief gezien dat de patiënt in zijn online omgeving kan beslissen wie welke gegevens mag zien, terwijl zorgverleners zélf geen compleet overzicht hebben;
 • Veel zorgverleners geven aan dat de meeste informatie alleen onder begeleiding kan worden doorgenomen, anders begrijpen patiënten het niet en raken ze onnodig overstuur. ‘Ik twijfel of het inzien tot inzicht leidt’, zegt een geriater bijvoorbeeld. ‘Inzage zonder uitleg geeft misverstanden.’

 

Wat te doen als zorgverlener?

Voor een zorgverlener is het belangrijk dat hij of zij voldoet aan de nieuwe wetgeving, maar er niet allerlei administratieve lasten bij krijgt. Idealiter blijft u werken in een bestaand HIS en is deze gekoppeld aan een PGO.

Bent u een zorgverlener, bekijk dan deze zaken eens.

 • Informeer bij uw bestaande HIS-leverancier naar de mogelijkheden van een PGO;
 • Om de veiligheid van de PGO te waarborgen vraag bij uw (toekomstige) PGO leverancier of deze ook voldoet aan de richtlijnen van MedMij;
 • Vraag uzelf af of uw website nog wel afdoende is voor dit soort zaken;
 • Bekijk verschillende aanbieders van zorgsites;
 • Het is in het buitenland gebleken dat vooral regionale samenwerkingsverbanden met PGO’s succesvol kunnen uitpakken. Het kan dus interessant zijn om samen te werken met gemotiveerde zorginstellingen in uw eigen regio. Via de website van OPEN kunt u zich aanmelden en / of informeren naar regionale coalities.

Referenties / Externe links

Landelijke Huisartsen Vereniging
Lastmeter op Kanker.nl
Wet AVG en praktijkwebsite
Brochure Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg
Het Landelijk Schakel Punt
Digitale zorggids
Samenwerking Nuts
MedMij
OPEN
CEO van je eigen gezondheid

De privacywet (AVG) en uw praktijkwebsite, wat te doen?

De privacywet (AVG) en uw praktijkwebsite, wat te doen?

Er is al veel over gezegd en geschreven; de AVG privacywet, ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd. Deze wet is alweer vanaf 25 mei 2018 van kracht.

Als praktijk heeft u hierdoor meer verplichtingen gekregen. Maar wat waren nu ook al weer de gevolgen van deze wet op uw praktijkwebsite?
Om u op weg te helpen of om u geheugen weer even op te frissen, geven wij in deze blog praktische tips met maatregelen voor uw website.

Let wel: De AVG reikt veel verder dan alleen uw website. Voor een volledig overzicht van AVG adviseren wij de website van Autoriteit Persoonsbescherming (AP) te raadplegen.

 

1. Sluit een verwerkersovereenkomst af met uw website leverancier

Met elke externe partij die persoonsgegevens verwerkt van uw patiënten, is het vanaf 25 mei wettelijk verplicht om een zogeheten verwerkersovereenkomst af te sluiten. Uw website leverancier slaat bijvoorbeeld de gegevens op die uw patiënt (via een online formulier) invult op uw site. Vraag uw leverancier daarom om een verwerkersovereenkomst.

2. Houdt een verwerkingsregister bij van zaken die u via uw praktijk website opvraagt

 

Om de nieuwe privacywet na te leven moet u kunnen aantonen hoe de gegevens van patiënten worden verwerkt. Dit kan met behulp van een verwerkingsregister. Heeft u op uw website b.v. een online tip- of klachtenformulier, dan kan een verwerkingsregister er als volgt uitzien:

Voorbeeld verwerkingsregister van een online tip of klachtenformulier

Verwerkingsregister van:      Tip of klachtenformulier
Doel Mogelijk om tip of klacht in te dienen op website
Beheerd door Praktijkmanager
Betrokkenen Website bezoekers
Persoonsgegevens E-mailadres, Naam, Geslacht, Telefoon, Adres, Aard van de klacht, Inhoud tip of klacht
Bewaartermijn Na ontvangst gegevens; 4 dagen op website, 3 maanden op email
Betrokken systemen (tools) Tool:
Online webformulier
voorbeeld formulier klik hier
Betrokken partners/verwerkers Partners / verwerkers:
Website leverancier – [Vul in naam]
Partij voor email hosting – [Vul in naam]
(Toelichting: De gegevens uit het formulier worden naar uw email adres verstuurd)

Let op: U moet voor alle online formulieren die u aanbiedt op de website een verwerkingsregister aanmaken. Denk daarbij ook aan een contact-, afspraak- of inschrijfformulier.

 

3. Publiceer een Privacy verklaring op uw praktijkwebsite

 

U bent wettelijk verplicht patiënten en bezoekers te informeren over het verzamelen van privacygevoelige gegevens en met welk doel u deze gegevens verzamelt. Dit moet worden opgenomen in een privacy statement op uw website

Een privacy statement bevat in ieder geval:

 • De identiteit van de organisatie
 • Met welk doel gegevens worden verwerkt
 • Of uw website cookies gebruikt
 • Informatie over nieuwsbrieven. De ontvanger moet voor een mailing van te voren toestemming hebben gegeven (opt-in). Ook moet er een duidelijke afmeldmogelijkheid zijn. Als de ontvanger een patiënt is van de organisatie dan is er geen toestemming nodig.
 • De bewaartermijn van data, voor elk van de typen data die u verzamelt
 • Profilering als die plaatsvindt
 • Vermelding van de (rechts)personen waarmee data wordt gedeeld (‘verwerkers’)
 • Recht tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van gegevens
 • Mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Naast bedrijfsgegevens ook de naam en contactgegevens van de persoon die namens de organisatie verantwoordelijk is voor privacy en gegevensverwerking
 • Een toelichting op welke technische en organisatorische maatregelen er zijn genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Belangrijk is dat het statement eenvoudig taalgebruik bevat en een volledige beschrijving geeft van de gegevensverwerking. Op de site van Verdonck, Klooster & Associates vindt u een goed voorbeeld van een privacy statement.

 

4. Maak online formulieren op uw website AVG ready

Vraag niet meer dan nodig is
Vraag bij een online formulier alleen informatie die u nodig heeft. U moet namelijk kunnen aantonen waarvoor u deze informatie nodig heeft.

Bij bijvoorbeeld een klachtenformulier heeft u alleen de contactgegevens en de aard van de klacht nodig om contact op te nemen met de inzender. Leeftijd of godsdienst zijn dan niet relevant en mogen daarom niet uitgevraagd worden.

Toestemming
Plaats op het online formulier een selectievakje waarin u toestemming vraagt voor het verwerken (en eventueel opslaan) van de ingevulde gegevens. Het selectievakje moet standaard uitgevinkt zijn.

Voorbeeldtekst expliciete toestemming:
Bij het versturen van dit formulier geef ik toestemming dat deze gegevens mogen worden gebruikt ten behoeve van [VUL IN DOEL FORMULIER].
Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en niet worden verstrekt aan derden. Uw gegevens kunnen te allen tijde weer worden verwijderd.
Voor volledige informatie over het verwerken van uw gegevens zie onze privacy statement. [LINK NAAR UW PRIVACYSTATEMENT-PAGINA]

 5. Zorg voor goede beveiliging van persoonsgegevens op uw praktijkwebsite

In de AVG staat dat u persoonsgegevens goed moet beveiligen. U kunt de volgende maatregelen nemen om de digitale gegevensverwerking (via formulieren en mail) veiliger te maken:

 

 • Een beveiligde websiteverbinding via HTTPS
 • Automatisch wissen van gegevens uit de database van uw website
 • Het gebruik van een sterk en uniek wachtwoord voor uw website en email-account
 • Houdt de software van uw praktijkwebsite altijd up-to-date
 • Vraag bij uw leverancier welke maatregelen deze neemt omtrent de veiligheid van uw website
 • Maak gebruik van beveiligde email (secure mail)

 

Lees de blog: “6 aanbevelingen voor een veilige zorgwebsite” voor meer informatie

 6. Cookies op uw website, wat te doen?

Hoe zat het ook alweer?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden aangemaakt bij het bezoek aan uw website. In deze bestandjes worden persoonlijke gegevens opgeslagen die bij een volgend bezoek weer kunnen worden opgeroepen.

Mede door het gebruik van cookies en andere tracking technologieën zijn meer dan 50% van alle websites zijn verantwoordelijk voor het delen van privacy gevoelige informatie. De bestaande cookiewet, Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet (Tw) zal per 25 mei dan ook worden vervangen door de nieuwe AVG wet.

Lees de blog: “De privacywet (AVG) en het cookiebeleid op uw praktijkwebsite” voor meer informatie

De AVG privacywet en het cookiebeleid op uw praktijkwebsite

De AVG privacywet en het cookiebeleid op uw praktijkwebsite

De bestaande cookiewet, Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet (Tw) is per 25 mei 2018 vervangen door de nieuwe AVG wet.

Wat zijn cookies nu ook alweer?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden aangemaakt bij het bezoek aan uw website. In deze bestandjes worden persoonlijke gegevens opgeslagen die bij een volgend bezoek weer kunnen worden opgeroepen.
Mede door het gebruik van cookies en andere tracking technologieën zijn meer dan 50% van alle websites verantwoordelijk voor het delen van privacy gevoelige informatie.

 

Wat is er per 25 mei veranderd voor de cookiewet?

 • Een cookie muur waarbij een website bezoekers weigert is niet meer toegestaan. Ofte wel zonder toestemming voor het plaatsen van cookies moet de website normaal kunnen functioneren.
 • De website bezoeker moet zelf expliciet toestemming geven voor de te plaatsen cookies en keuzevakjes mogen NIET standaard zijn aangevinkt.
 • De gemaakte keuze dient worden bij gehouden in een log.
 • De keuzes voor de te plaatsen cookies moeten makkelijk te verwijderen of aan te passen zijn
 • U moet te alle tijden op de hoogte zijn van alle gebruikte cookies op uw website en deze vermelden in uw cookieverklaring (30 % van de cookies verandert maandelijks) – Uw website dient toegankelijk te zijn, totdat de toestemming is gegeven
 • Pas na de toestemming mogen de cookies daadwerkelijk geplaatst worden
  Vraag na bij uw websiteleverancier of u aan de bovenstaande punten voldoet.

 

Waar moet u op letten als uw website cookies gebruikt?

(bron: Autoriteit Consument & Markt)
Wanneer uw praktijkwebsite het gedrag van bezoekers volgt middels cookies, zijn deze in te delen in 3 categorieën namelijk:

 • Functionele cookies mogen zonder toestemming
  U mag cookies inzetten als de site anders niet goed doet wat hij moet doen. Zonder cookies is bijvoorbeeld inloggen niet mogelijk of kunnen ingevulde gegevens van formulieren niet worden onthouden.
 • Analytische cookies mogen beperkt zonder toestemming
  U mag ook cookies inzetten die u helpen uw website te verbeteren en geen of maar weinig gevolgen hebben voor de privacy van uw bezoekers. Wanneer bijvoorbeeld Google Analytics wordt gebruikt voor uw statistieken, dan dient er een verwerkersovereenkomst te zijn afgesloten en moet de identiteit van de bezoekers (IP-nummer) te zijn geanonimiseerd.
  Bekijk hier de handleiding voor het correct instellen van uw Google Analytics statistieken.
  of vraag uw website leverancier u hierbij te helpen
 • Alle andere cookies mogen alleen als u vooraf toestemming heeft van uw bezoekers.
  Zijn cookies niet nodig voor een goede werking van de site en bedoeld voor commerciële doeleinden of derden partijen? Dan heeft u altijd expliciete toestemming nodig van uw bezoekers.

 

Hoe vraagt u toestemming voor cookies?

(bron: Autoriteit Consument & Markt)

Gebruikt uw website zogeheten niet-functionele cookies bedoeld voor commerciële doeleinden of derden partijen en heeft dit gevolgen voor de privacy van bezoekers? Dan heeft u altijd expliciete toestemming nodig van uw bezoekers.

Vertel alle bezoekers dan duidelijk, op de eerste pagina die ze te zien krijgen:

 • Welke informatie u over hen verzamelt,
 • Hoe u die informatie verzamelt: met cookies of scripts en
 • Wat u met die informatie doet.
 • Geef uw bezoeker de keus om hiermee in te stemmen of niet. Voordat u toestemming heeft, mag de site dus alleen functionele en analytische cookies plaatsen die geen gevolgen hebben voor de privacy.
 • Een zin in de algemene voorwaarden of privacy statement, zoals: ‘wanneer u onze website bezoekt, geeft u automatisch toestemming voor de plaatsing van cookies’ telt NIET als toestemming.

Cookies en social media
Let op: Ook bij social media tools als deel en like buttons van b.v. Facebook, bij het plaatsen van een YouTube film en bij het toevoegen van een Twitter feed op je pagina kunnen er cookies van derden zijn geplaatst op uw website.

Voor het plaatsen van cookies door social media tools vraagt u dit na bij uw website leverancier. Zij kunnen hier aanpassingen op verrichten.

Cookies en YouTube
Voor het plaatsen van een YouTube video kunt u zelf bij de instellingen voor het plaatsen van een YouTube video de Privacy modus inschakelen. YouTube slaat dan geen informatie op over bezoekers van uw website ten zij bezoekers de video afspelen.

Bekijk hier een uitleg hoe een YouTube video te plaatsen in de privacy modus

Cookies en Twitter

Bij het plaatsen van een Twitter tijdlijn op uw website worden er door Twitter trackers op de website geplaatst. Er wordt, net zoals bij Youtube, een optie gegeven om deze trackers uit te zetten. Toch geeft Twitter vervolgens zelf aan dat deze functie niet meer optimaal werkt. Dit heeft gevolgen voor de privacy van de bezoekers. Denk er goed over na of het noodzakelijk is om de tijdlijn rechtstreeks op de website te tonen. Vaak is een linkje naar de Twitter pagina ook voldoende en kunnen belangrijke berichten bij uitgelicht geplaatst worden.

Ben je zorgaanbieder? Check hier of je zorgwebsite voldoende veilig is!

Ben je zorgaanbieder? Check hier of je zorgwebsite voldoende veilig is!

6 aanbevelingen voor een veilige zorgwebsite

Als zorgverlener heb je te maken met gevoelige gegevens van patiënten. Patiënten voeren vaak gegevens in op online formulieren of versturen gevoelige informatie per mail.
Heb je een praktijkwebsite? Dan is het belangrijk om te weten welke maatregelen je als zorgverlener kunt nemen om je site veiliger te maken.

 

1. Maakt je website gebruik van een beveiligde verbinding?

Uit onderzoek van het Open State Foundation blijkt dat twee op de drie websites van zorgaanbieders nog steeds geen beveiligde verbinding gebruikt. Als een patiënt gegevens invoert op een praktijkwebsite (bijv. via een online formulier) dan worden deze gegevens over het internet verstuurd. Bij een normale HTTP verbinding kunnen deze gegevens door kwaadgezinde (hackers) worden bekeken of aangepast.

Bij een beveiligde HTTPS verbinding is dit niet meer mogelijk. De S in HTTPS staat voor Secure. De verstuurde gegevens worden dan versleuteld, waardoor het niet meer mogelijk is om de verstuurde gegevens te bekijken.

Je herkent een HTTPS verbinding aan het slotje in de adresbalk van je browser en aan de letter S in HTTPS. Heb je nog geen beveiligde verbinding? Schakel dan de leverancier van je website in.

2. Worden de ingevulde patiëntgegevens van online formulieren op je website ook automatisch weer verwijderd?

Veel zorgverleners bieden online aanmeldformulieren, inschrijfformulieren of herhaalreceptformulieren aan op hun praktijkwebsite. Via deze formulieren versturen patiënten persoonsgegevens (zoals BSN nummers) en medische gegevens (zoals aandoeningen) naar de praktijk. Het is belangrijk om te weten dat deze gegevens na verzending ook opgeslagen worden in de database van de website. Als je site wordt gehackt dan zijn deze patiëntgegevens dus ook toegankelijk voor buitenstaanders.
Zorg dat je deze (patiënt)gegevens automatisch én periodiek wist. Weet je niet zeker of dit het geval is? Vraag het na bij de leverancier van je website.

3. Gebruik je een sterk en uniek wachtwoord om in te loggen in het beheersysteem van je site?

Hoe veilig je website ook is, met een zwak wachtwoord kunnen deze door internetcriminelen soms al binnen een paar minuten worden gekraakt. Het gebruik van een sterk en uniek wachtwoord voor het beheersysteem van je website is een must.

Met de wachtwoordtool van Veilig internetten, kun je in 2 eenvoudige stappen de sterkte van je wachtwoord checken.
https://veiliginternetten.nl/wachtwoord-check/

4. Wordt de software van je zorgwebsite ook regelmatig up-to-date gehouden?

Eén van de redenen om websitesoftware up-to-date te houden is veiligheid. En misschien is dit wel de allerbelangrijkste reden. Er zijn wereldwijd namelijk veel hackers actief met het zoeken naar kwetsbaarheden in de code om zo kwaadaardige code op je website te plaatsen.

Gelukkig zijn er ook veel ontwikkelaars actief die deze kwetsbaarheden opsporen en met oplossingen komen in zogeheten ‘security updates’. Wanneer deze updates op je website worden geïnstalleerd wordt deze dus ook automatisch veiliger.

De beheersoftware van je website kan ook gebruik maken van uitbreidingen, zoals formulieren. Ook hier is het belangrijk dat deze uitbreidingen (ook wel plug-ins genoemd) veilig zijn bevonden en op regelmatige basis worden geüpdatet.
Weet je niet zeker of jouw website regelmatig een software-update krijgt? Vraag het dan na bij de leverancier van je website.

5. Welke maatregelen neemt je hosting leverancier omtrent de veiligheid van je website?

Een website wordt vaak gebouwd en onderhouden door een internetbureau, maar opgeslagen op een server bij een zogeheten hostingbedrijf.

Hostingbedrijven zijn er in alle soorten en maten. De opslag van de website kan plaats vinden bij de buurman op de zolderkamer maar ook bij professionele datacenters die je qua beveiliging kunt vergelijken met de geld- en goudkluis van de Nederlandse bank.

Het is belangrijk dat de hostingleverancier proactief blijft bekijken hoe het systeem én de software schoon kan blijven van invloeden van buitenaf. Een goede hostingspartij maakt verder altijd back-ups, werkt volgens ISO normen en is 24/7 bereikbaar voor support bij calamiteiten.

In de meeste gevallen wordt de hosting van de website geregeld via je internetbureau. Wanneer je er niet zeker van bent of je website veilig wordt gehost, informeer dan bij je internet bureau welke maatregelen er worden genomen.

6. Zorg dat het email verkeer is beveiligd

Een website kan nog zo goed zijn beveiligd maar wanneer de gegevens van ingevulde formulieren uiteindelijk met een onbeveiligde mail worden verstuurd zal dit de beveiliging weer teniet doen.
Wanneer de gegevens van patiënten per email worden uitgewisseld dan is het advies om daarbij gebruik te maken van een zogeheten secure mail.
Met secure mail worden de gegevens versleuteld verstuurd en kan de email vaak worden beheerd in een afgeschermde omgeving. Vraag naar je email leverancier voor de mogelijkheden.

Zo is je gezondheidscentrum of praktijk nog beter vindbaar in Google

Zo is je gezondheidscentrum of praktijk nog beter vindbaar in Google

8 tips om lokaal goed vindbaar te zijn voor (nieuwe) patiënten

Patiënten zoeken steeds vaker online naar het adres of de openingstijden van je praktijk. In de meeste gevallen gebeurt dit op een smartphone en worden ook kaarten apps, zoals Google Maps of Apple Maps, geraadpleegd. Om als zorgverlener beter vindbaar te zijn in de (lokale) zoekresultaten naar voren te komen hebben we 8 tips voor je op een rij gezet.

 

1. Contactgegevens praktijk

Verwerk op je website de contactgegevens van de praktijk niet alleen op de homepagina, maar ook op een aparte pagina, bijvoorbeeld de pagina waar de patiënt een vraag kan stellen of de pagina praktijkinformatie.

Verwerk de contactgegevens van de praktijk op je social-media profielpagina, zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn.

Communiceer je met je patiënt via e-mail? Zorg dan dat je adres ook in je e-mailhandtekening staat.

 

2. Google bedrijvenpagina

Maak een Google Mijn Bedrijf-pagina aan voor je praktijk. Is er al een pagina? Claim de pagina dan eerst en vul deze vervolgens zo volledig mogelijk aan. Je kunt niet alleen het adres en de URL van de praktijk aanvullen, maar ook openingstijden en foto’s toevoegen. Hoe meer informatie je aanlevert, hoe meer informatie Google kan tonen aan gebruikers op de verschillende diensten van Google (o.a. Google Maps, Google+ en Google Zoeken).

Meer info: https://www.google.nl/intl/nl/business/

 

3. Apple Maps

iPhone-gebruikers maken vaak gebruik van Apple Maps in plaats van Google Maps. Meld je praktijk daarom ook aan bij Apple Maps en wees hier ook zo volledig mogelijk.

Meer info: mapsconnect.apple.com
• Log in met je Apple ID (of maak er eerst een aan via appleid.apple.com)
• Kies een taal
• Klik op ‘Voeg mijn bedrijf toe’

 

4. Google Maps

Plaats een Google Maps-kaart op je website bij je contactgegevens.

5. Relevante zoekwoorden & websiteteksten

Wil je vindbaar zijn als ‘gezondheidscentrum’ in ‘Utrecht’, zorg dan dat je de juiste zoekwoorden gebruikt op je website. Vraag je (nieuwe) patient hoe hij/zij naar jouw praktijk heeft gezocht en gebruik deze zoekwoorden op je website door deze te verwerken in je websiteteksten. Vergeet niet de titels en tussenkoppen mee te nemen.
Neem de zoekwoorden ook op in de bestandsnamen van de afbeeldingen die je uploadt en in de alt-tekst van de afbeelding. De alt-tekst van de afbeelding is de alternatieve tekst die Google vertoont als de afbeelding niet laadt.

Je kunt ook een online-keyword tool gebruiken, zoals Adwords Keyword Planner. Via deze tool kun je achterhalen welke zoektermen relevant zijn voor je praktijk.” Meer info: https://adwords.google.nl/keywordplanner

Zorg ervoor dat je naast relevante zoekwoorden ook regelmatig een update of artikel plaatst op je site. Een update over de gewijzigde openingstijden of een nieuwe medewerker kan al helpen. Maar ga ook inhoudelijk in op bijvoorbeeld een nieuw beweegprogramma of de jaarlijkse griepvaccinatie.

Google waardeert websites die geregeld hun website updaten of artikelen toevoegen automatisch hoger, omdat dit voor hen aangeeft dat je voldoende informatie te bieden hebt en jij up-to-date bent over deze onderwerpen.

 

6. Online vermelding

Een online vermelding is een referentie naar jouw praktijk. Bijvoorbeeld naar je praktijknaam, je adres of telefoonnummer.
Een aantal sites die relevant zijn voor een online vermelding zijn www.detelefoongids.nl, www.openingstijden.nl, www.zorgkaartnederland.nl en www.kiesuwhuisarts.nl.

Of het nu gaat om een fysiotherapiepraktijk, een tandartspraktijk, een gezondheidscentrum of een zorggroep. Voor alle disciplines zijn er goede referenties te vinden die vaak op de eerste pagina voor lokale zoekopdrachten komen te staan. Zorg ervoor dat jouw praktijk een vermelding heeft bij deze referenties.

 

7. Reviews

Reviews van patiënten zijn niet alleen belangrijk voor het binnenhalen van nieuwe patiënten, maar ook voor de vindbaarheid van je website.
Zorgverleners met goede reviews op Google en Facebook kunnen waardevol zijn voor je positie in Google.

Probeer zoveel mogelijk reviews te verzamelen van patiënten. Vraag je patiënt niet alleen om een review achter te laten op bijvoorbeeld Facebook, Google, ZorgkaartNederland of Independer, maar probeer er ook zelf op te reageren. Dit kan een bedankje zijn, maar ook een oplossing bij een probleem. Reageren op een review verhoogt ook je betrouwbaarheid als praktijk.

 

8. Mobielvriendelijkheid

Zorg dat de website van je praktijk mobielvriendelijk is en optimaal voor gebruik op een smartphone of tablet. De knoppen moeten groot genoeg zijn, en alle informatie moet in het scherm passen. Hoe langer de bezoekers van je website blijven en doorklikken, hoe beter vindbaar je website zal worden.

Google geeft aan dat websites die ‘mobile-friendly’ zijn opgezet hoger worden gewaardeerd in de zoekresultaten.

Veilig inloggen: tips en trucs voor een goed wachtwoord

Veilig inloggen: tips en trucs voor een goed wachtwoord

Je kunt het je haast niet voorstellen, maar uit een zeer recent onderzoek blijkt dat nog altijd 17 procent van de mensen ‘123456’ als wachtwoord gebruiken, gevolgd door het even zo verrassende ‘123456789’. Nu is het nogal een open deur om te stellen dat dit soort passwords niet zo slim zijn, maar wat moet je dan wel doen?

Hoewel fabrikanten en ontwikkelaars druk bezig zijn met de ontwikkeling van producten met iris- of vingerafdrukscanners lijken dat soort innovaties nog ver weg als het gaat om internet. Wie actief is op sites en communities moet in 99 van de honderd gevallen inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Dan kun je er maar beter voor zorgen dat je dit zo goed mogelijk doet.

Hackers zijn tegenwoordig slimmer dan ooit en kunnen relatief snel achter je gegevens komen, zeker wanneer je een zwak wachtwoord gebruikt. Gebruik daarom geen namen van familieleden, geen geboortedata van je kinderen of woonplaatsen – dingen die te achterhalen zijn door derden zijn te eenvoudig en bedenk daarom iets wat alleen jij kunt weten. Gebruik hoofd en kleine letters, cijfers en interpunctie. Gebruik meer dan 10 tekens. Het lijken nogal logische oplossingen, maar het wordt nogal vaak vergeten. Te vaak.

 

Facebook in tien minuten gehackt

Natuurlijk, hoe veilig je wachtwoord ook is, er bestaat altijd een kans gehackt te worden. Zo deed Esquire-auteur Rens Lieman voor een artikel ooit een oproep hem (al dan niet anoniem) te hacken. Binnen één minuut (!) had iemand zijn Facebook gekraakt. En onlangs kwam SGP-voorman Kees van der Staaij nogal negatief in het nieuws doordat RTL-techjournalist Daniel Verlaan in samenwerking met een handige jongen op een relatief eenvoudige wijze zijn twitteraccount wist te veroveren. Via de ‘brute-force-techniek’, waarbij er in no-time duizenden (redelijk voorspelbare) wachtwoorden worden uitgeprobeerd, kon Verlaan het account binnen, om vervolgens dit tweetje te versturen:

Wat we maar willen zeggen: let op je wachtwoord.

 

Tweestapsverificatie

Meest belangrijk is echter te kijken naar Two Factor Authentication (2FA). Deze techniek is niets meer dan een dubbele check. Nadat je eerst een wachtwoord hebt ingegeven, ontvang je elders een bericht waarbij je aangeeft dat jij inderdaad wilt inloggen en niet iemand anders. Bekend voorbeeld is DigID, waarbij je na het invoeren van je gegevens een code per SMS krijgt opgestuurd die je moet ingeven op de site.

Lang niet alle online diensten en sites gebruiken overigens 2FA, maar de verwachting is dat dit de komende tijd gaat veranderen. Gmail en Facebook zijn bekende diensten waarbij je al wel gebruik kunt maken van tweestapsverificatie (vaak moet je dit overigens wel zelf aanzetten).

Verder hebben veel mensen de neiging om één wachtwoord voor meerdere sites te gebruiken. Dat is niet zo slim: via diverse programmaatjes kunnen kwaadwillenden op eenvoudige wijze met jouw gegevens het internet afstruinen. Voor je het weet hebben ze niet alleen je Twitter-account, maar ook al je andere diensten te pakken.

Het is dus raadzaam om meerdere wachtwoorden voor verschillende sites of communities te gebruiken. Maar als proactieve internetgebruiker is dat nogal een gedoe: hoe onthoud je die tientallen verschillende paswoorden?

 

Wachtwoord opslaan in browser: niet doen

Tegenwoordig bieden browsers de mogelijkheid om je wachtwoorden automatisch voor je op te slaan. Dit is echter af te raden. Zo gebruikt Google Chrome voor de versleuteling het hoofdwachtwoord van Windows. Als een hacker toegang krijgt tot je pc, kan hij dan gemakkelijk alle opgeslagen wachtwoorden binnen harken. FireFox en Safari zijn met behulp van encryptie iets veiliger, maar nog altijd lijkt het slimmer om te zoeken naar een alternatief.

Een oplossing zit er in het gebruik van een wachtwoordmanager. Dat is een (soms) gratis tool die fungeert als een soort van kluis waarin je al je wachtwoorden stalt. Een wachtwoordmanager heeft een sterke versleuteling waardoor eventuele kwaadwillenden geen kans krijgen.

“Een wachtwoordmanager heeft een sterke versleuteling waardoor kwaadwillenden geen kans krijgen.”

Belangrijk bij het gebruik van een wachtwoordmanager is de keuze van het hoofdwachtwoord: de moet sterk zijn, met hoofd en kleine letters, getallen en uitroeptekens. En, het lijkt misschien nodeloos om te zeggen, maar: deze mag nooit in verkeerde handen vallen. Oh, en mocht je ‘m vergeten, dan heb je pech: er is geen mogelijkheid om een vervangend wachtwoord aan te vragen. Zo ben je echt altijd de enige die bij de kluis kan. Yard Internet zet de drie belangrijkste wachtwoordmanagers op een rijtje.

Wachtwoordmanagers getest:

LastPass

Een van de bekendste managers is LastPass. Deze logt dankzij een handige browserextensie automatisch in bij opgeslagen sites. LastPass geeft een waarschuwing wanneer een website slachtoffer is van een hack en controleert of je niet per ongeluk hetzelfde wachtwoord gebruikt bij verschillende sites. De dienst is gratis, maar wie alles uit Last Pass wil halen betaald ongeveer 12 euro per jaar.

LogMeOnce

Een zeer uitgebreide manager met een bijzondere functie. Je kunt namelijk ‘passworldless’ inloggen. Je gebruikt voor verificatie geen wachtwoord, maar een ander apparaat, denk aan je smartphone of tablet. Er zijn apps voor Android en iOS. Via de website van LogMeOnce beheer je alle wachtwoorden, waarbij met een druk op de knop alle zwakke broeders te zien zijn. Voor extra veiligheid kun je Two Factor Authentication aanzetten.

Dashlane

Een zeer overzichtelijke wachtwoordmanager die volautomatisch inlogt op websites. Zelfs het klikken op ‘Inloggen’ is niet meer nodig. Opmerkelijke feature is ‘Emergency Contact’, waarbij je iemand kiest die eventueel toegang mag vragen tot de manager. Dat kan handig zijn als een collega moet inloggen als je er niet bent. Dashlane is er in een gratis vorm, maar synchroniseert dan geen wachtwoorden tussen apparaten. De beste optie is daarom een betaald account van circa 38 euro per jaar te nemen.

Een goede praktijk of huisartsensite? 5 tips om op te letten!

Een goede praktijk of huisartsensite? 5 tips om op te letten!

Uw huidige praktijk of huisartsensite voldoet niet? Of u werkt sinds kort samen in een gezondheidscentrum en wilt een nieuwe online uitstraling voor uw groep?  Hierbij 5 tips die u op weg helpen!

 

Een standaard praktijk of huisartsensite?

Veel online bureau’s en freelancers kunnen een praktijk of huisartsen site maken. U krijgt dan een website op maat. Een gestandaardiseerde praktijksite biedt een aantal voordelen:

 • het product is klaar. U bent dus snel online
 • de kennis en ervaring zit in het product
 • het is goedkoper omdat de ontwikkeling gedeeld wordt
 • u lift mee op doorontwikkeling; uw site verouderd dus niet

Voldoet een standaardsite, dan bent u over het algemeen veel goedkoper uit dan dat u een praktijksite op maat laat maken.

 

Uw online diensten makkelijk toegankelijk

Bezoekers van uw site vinden het niet fijn om naar een andere site te gaan voor bijvoorbeeld het maken van een afspraak. Maak het uw bezoeker zo eenvoudig mogelijk! Integreer dus zoveel mogelijk in de praktijksite. En als dit niet kan zorg dan in ieder geval voor een uniforme vormgeving.

 

Zorg ervoor dat uw praktijk of huisartsensite niet verouderd!

Uw  praktijk of huisartsen website moet veilig zijn. Dit betekent dat de software waarop de site draait niet mag verouderen, dit leidt tot beveiligingslekken. Ook is het belangrijk dat de website er goed uit blijft zien op nieuwe versies van webbrowsers en nieuwe mobiele apparaten. Mijn tip is dus om uw huisartsensite in professionele handen te geven bij een partij die dit voor u regelt.

 

Makkelijk informatie toevoegen aan uw site

Als de website online staat zult u regelmatig nieuwe formulieren, pagina’s afbeeldingen willen wijzigen of toevoegen. Kijk bij de selectie van een huisartsen site goed naar de beheermogelijkheden. Bent u in staat zelf bijvoorbeeld een aanmeld of vaccinatieformulier aan te maken? Dit scheelt u straks veel in de kosten.

 

Is uw praktijk of huisartsensite flexibel?

Werkt u met meerdere huisartsen samen of bent  onderdeel van een gezondheidscentrum of zorggroep? Een website speciaal voor groepen is dan een slimme keuze. U kunt dan zowel uw praktijk als het centrum of groep goed online presenteren.

Heeft u vragen of meer tips die ik kan toevoegen, ik hoor het graag! U kunt mij bereiken op 030-234 10 20 of via dennis@yard.nl