Privacy statement Yard zorg sites

Yard zorg sites respecteert de privacy van u als websitebezoeker. Dit privacy statement beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij via onze website (www.yardzorgsites.nl) verzamelen.

Wij verzamelen op twee manieren persoonsgegevens op onze website:

1. Cookies

Door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren van de website. Zo meten we welke blog items gelezen worden. Dat helpt ons om te bepalen over welke onderwerpen we nog meer kunnen publiceren of waarover we een volgende kennissessie organiseren. Ook gebruiken we tools (zoals Google Analytics) voor analytische doeleinden, zoals het aantal websitebezoekers en de duur van een bezoek. Yard Internet heeft:

  • een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.
  • de gegevens versleuteld en anoniem verwerkt.
  • ‘gegevens delen’ met Google hebt uitgezet.

Ook plaatsen wij cookies voor social media. Daarmee bent u in staat informatie van onze website te delen via sociale media. Social media doen aan profiling door hiermee akkoord te gaan kan uw internetgedrag door hen gemonitord worden.

Yard Internet embed video’s van Youtube op haar website. Daartoe hebben we ‘Privacymodus inschakelen’ aangevinkt. Dit betekent dat YouTube geen informatie opslaat tot het moment dat u de video gaat bekijken.

2. Formulieren

Via formuleren op onze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om contact met u te leggen of om de opgevraagde informatie toe te sturen. We bewaren deze persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor het uitvoeren van de actie. Op onze website staan de volgende formulieren:

Doel Beheerd door Betrokkenen Persoonsgegevens Bewaartermijn Betrokken systemen (tool/partners/verwerkers)
Informeren over evenementen van Yard Yard zorg sites Websitebezoekers

 

E-mailadres en naam Onbepaald (bij 4 x niet openen/lezen mailing automatische verwijdering) Online webformulier

 

E-mail client service (Mailchimp)

Nieuwsbrief Yard zorg sites Websitebezoekers

 

E-mailadres Onbepaald (bij 4 x niet openen/lezen nieuwsbrief automatische verwijdering) Online webformulier

 

E-mail client service (Mailchimp)

Downloaden Whitepaper AVG Yard zorg sites Websitebezoekers E-mailadres 3 maanden na downloaden Online webformulier

 

 

 

Vacatures HR Sollicitanten E-maildres en telefoonnummer 4 weken na indienen sollicitatie tenzij nadrukkelijk verzocht om gegevens langer te mogen bewaren Online webformulier

Verwerkers

Indien u heeft aangegeven nieuwsbrieven of mailings van Yard zorg sites wenst te ontvangen, worden uw persoonsgegevens gedeeld met Mailchimp. Bij aanmelding voor de nieuwsbrieven vragen wij u expliciet toestemming. Mocht u geen toestemming verlenen dan kunt u helaas geen mailings van ons ontvangen.

De hostingpartij van Yard zorg sites is True. Met hen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Ook Google Analtyics verwerkt persoonsgegevens. Met hen is ook een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Hoe veilig zijn mijn persoonsgegevens?

Wij hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gestolen, verloren of op een andere wijze onrechtmatig worden gebruikt. Formulieren worden via een beveiligde verbinding, versleuteld verstuurd. Ook weren wij met veilige (VPN) verbindingen en encryptie. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens nooit verstrekken aan derden, tenzij wet en regelgeving ons hiertoe verplichten.

De website wordt beheerd door Yard zorg sites. Wij zijn dan ook verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens vindt u hier.

Hoe kan ik mijn recht tot inzage, correctie en/of verwijdering uitoefenen?

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens – bij voorkeur – indienen door een e-mail te sturen naar info@yardzorgsites.nl. Hierbij vragen wij u om ter controle van uw identiteit een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen (waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt). Wij zullen daarna op korte termijn, maar uiterlijk binnen vier weken, contact met u opnemen.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 21 februari 2018. Yard zorg sites behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of gewijzigd, zal dit kenbaar worden gemaakt in het privacy statement.