Decoratieve afbeelding blog cookies

Tegenwoordig zijn cookies essentieel in de digitale wereld en dragen ze bij aan een verbeterde functionaliteit en een gepersonaliseerde webervaring. Met de groeiende populariteit van e-health en triagetools op praktijkwebsites is het van belang te realiseren dat ook deze tools gebruikmaken van cookies. Het is belangrijk om dit aspect op te nemen in je privacystatement.

Heb je al gecontroleerd of jouw privacystatement is aangepast aan de mogelijkheden op jouw website? Deze blog legt uit wat cookies zijn en benadrukt het belang van het toevoegen van relevante informatie aan het privacystatement op jouw praktijkwebsite.

Wat zijn cookies?

Wanneer je een website bezoekt, worden er kleine tekstbestanden genaamd cookies aangemaakt. Deze bestanden bewaren informatie die bij een volgend bezoek weer gebruikt kan worden. Cookies dienen om de functionaliteit en prestaties van websites te verbeteren en om gebruikersvoorkeuren bij te houden. Het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën draagt bij aan het delen van privacygevoelige informatie door meer dan 50% van alle websites.

Wat moet je weten als je website cookies gebruikt?

Niet voor alle cookies is toestemming nodig

Voor cookies die een minimale of geen inbreuk maken op de privacy van de bezoeker, is geen expliciete toestemming nodig. Dit zijn meestal cookies die de functionaliteit van een website verbeteren. Het blijft echter belangrijk om in je privacystatement te vermelden dat er cookies worden gebruikt en waarvoor ze dienen (bron Rijksoverheid).

Voorbeelden van cookies waar geen expliciete toestemming voor is vereist:

Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig voor de website om naar behoren te functioneren. Zonder deze cookies is bijvoorbeeld inloggen niet mogelijk of kunnen ingevulde gegevens in formulieren niet worden onthouden.

Analytische cookies

Deze cookies helpen om de website te verbeteren met minimale gevolgen voor de privacy van je bezoekers. Wanneer bijvoorbeeld Google Analytics wordt gebruikt voor de statistieken, dan dient er een verwerkersovereenkomst te zijn afgesloten en moet de identiteit van de bezoeker (IP-adres) geanonimiseerd worden.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist

Als cookies niet essentieel zijn voor de optimale werking van de website en gericht zijn op commerciële doeleinden of derde partijen, dan is expliciete toestemming van de bezoekers altijd vereist. Vaak gaat het dan om ‘tracking’ cookies. Deze cookies houden individueel websitegedrag bij en stellen profielen op voor bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties.

Hoe vraag je toestemming voor cookies?

Als je website tracking cookies gebruikt, moet het duidelijk zijn welke gegevens worden verzameld, hoe ze worden verzameld en wat ermee gebeurt. Je moet de bezoekers de keuze geven om hiermee in te stemmen voordat cookies worden geplaatst. Veelvoorkomend is een balk die verschijnt bij het bezoeken van de website. De bezoeker kan door op verschillende knoppen te klikken wel of geen toestemming verlenen. Een impliciete toestemming, zoals die in het privacystatement, is hier niet voldoende.

E-health toepassingen en je privacystatement aanpassen

E-health-toepassingen op je praktijkwebsite als ‘Moet ik naar de dokter?’ en ‘Qualizorg’ maken ook gebruik van cookies. Het is belangrijk om dit op te nemen in het privacystatement. Dit wordt niet automatisch aangegeven en dient dus actief te worden toegevoegd.

‘Moet ik naar de dokter?’-widget

Voor de website gebruiker is het belangrijk om te weten dat de ‘Moet ik naar de dokter?’-widget cookies gebruikt, die worden ingesteld door de Windows Azure-cloud. Deze cookies worden gebruikt voor load balancing, zodat de pagina’s van de gebruiker altijd naar dezelfde server worden geleid gedurende elke browsersessie. Daarnaast wordt er een cookie genaamd ARRAffinity ingesteld door de Azure-app-service, die helpt de service om de juiste server te selecteren voor volgende verzoeken van de gebruiker.

Deze cookies dragen bij om de prestaties en stabiliteit van de dienst te verbeteren, maar ze verzamelen geen persoonlijke informatie van de gebruiker.

‘Qualizorg’-widget

De widget ‘Qualizorg’ maakt gebruik van cookies om beoordelingen weer te geven. Deze cookies stellen de website in staat om de voorkeuren van de bezoeker te onthouden en de juiste beoordelingen te tonen. Ze kunnen worden gebruikt om het gebruik van de widget te analyseren en te verbeteren, zonder persoonlijke informatie te verzamelen.

Transparante communicatie

Als websitebeheerder is het belangrijk om het gebruik van cookies op je website te begrijpen, vooral met de opkomst van e-health-toepassingen en triagetools op praktijkwebsites. Door het aanpassen van het privacystatement, waarin het gebruik van cookies wordt vermeld en uitgelegd, worden gebruikers geïnformeerd over het cookiegebruik en hun privacyrechten. Dit zorgt voor een transparante communicatie richting jullie websitegebruikers!

Als je vragen hebt, kun je ons telefonisch bereiken op het nummer 030 234 10 20 of een e-mail sturen naar helpdesk@yardzorgsites.nl.