Decoratieve afbeelding blog AI

De toenemende vraag naar gezondheidszorg legt steeds meer druk op huisartsenpraktijken. Gelukkig bedenken digitale gezondheidsspecialisten innovatieve oplossingen om het werk te verlichten. Een van die oplossingen is het inzetten van artificial intelligence (AI) in de praktijk en op de praktijkwebsite. Welke mogelijkheden biedt AI vandaag al, en welke rol kan het in de toekomst spelen? Ontdek wat dit voor jouw praktijk kan betekenen!

Wat is artificial intellegence? 

Artificial intelligence, ofwel kunstmatige intelligentie, is het vermogen van computersystemen om taken uit te voeren waarvoor normaal menselijke intelligentie nodig is. AI gebruikt algoritmen en statistische modellen om gegevens te analyseren, patronen te herkennen en zelfstandig beslissingen te nemen. Een voorbeeld hiervan is ChatGPT. Dit is een slimme computer die begrijpt wat jij typt en daarop reageert. Nog een voorbeeld zijn spraakassistenten zoals Siri van Apple en Google Assistant. Deze AI-aangedreven assistenten voeren taken uit op basis van gesproken commando’s, zoals het instellen van herinneringen.

Een belangrijk onderdeel van artificial intelligence is machine learning. Hierbij leren computersystemen van data zonder expliciete programmering. De modellen verbeteren hun prestaties door grote hoeveelheden gegevens te analyseren en hun algoritmen te verfijnen. Zo worden ze beter in het herkennen van patronen, het doen van voorspellingen en het nemen van beslissingen. In de gezondheidszorg ondersteunt machine learning bijvoorbeeld bij het analyseren van medische beelden en het stellen van diagnoses.

Huidige mogelijkheden van AI

Momenteel zijn er al verschillende manieren om artificial intelligence in te zetten binnen jouw praktijk.

AI-gedreven autoscriber

Er zijn verschillende autoscriber-programma’s die worden aangedreven door artificial intelligence. Deze programma’s kunnen gesprekken in de spreekkamer van de huisarts opnemen, uitschrijven en samenvatten. Hierdoor kan de huisarts direct een volledige en accurate samenvatting in het patiëntendossier opnemen, zonder handmatig notities te hoeven maken.

Belangrijk is dat je alleen de samenvatting bewaart, en de technologie alleen gebruikt als de patiënt expliciet toestemming geeft. Hierdoor blijft de privacy van de patiënt gewaarborgd.

Chatbot ondersteunt doktersassistent

Chatbots kunnen taken uitvoeren via een chatapplicatie. Ze beantwoorden bijvoorbeeld veelgestelde vragen, plannen afspraken voor patiënten in of wijzigen en annuleren deze. Daarnaast kunnen ze symptomen screenen en patiënten van nuttige informatie voorzien. Deze functionaliteiten stellen chatbots in staat om taken van de assistent over te nemen, waardoor de druk op de medewerkers wordt verminderd.

Een voorbeeld van zo’n chatbot is Praat met de Dokter. Deze applicatie kun je implementeren op je praktijkwebsite. De chatbot is 24 uur per dag beschikbaar. Zo kunnen patiënten hun zorgvragen binnen en buiten de openingstijden van de praktijk stellen. ‘Praat met de Dokter’ herkent meer dan 100 klachten en voert de intake uit door relevante diagnostische vragen te stellen. Dit zijn vragen die de huisarts normaal tijdens het consult of aan de telefoon stelt.

Slimme triagetool

Een slimme triagetool is een geautomatiseerd systeem, aangedreven door artificial intelligence, dat helpt bij het beoordelen van de urgentie en het soort zorg dat een patiënt nodig heeft. De tool bepaalt via een reeks vragen of gegevensanalyse snel of een patiënt onmiddellijk medische hulp nodig heeft of dat er andere passende vervolgacties nodig zijn.

Huisartsen van Nederland biedt zo’n slimme triagetool aan, waarmee patiënten 24 uur per dag vragen kunnen stellen. Op je praktijkwebsite kun je een koppeling plaatsen naar deze slimme triagetool. Hiervoor moet je als praktijk geregistreerd zijn bij Huisartsen van Nederland. Maakt jouw praktijk gebruik van ‘Uw Zorg Online’ of ‘MijnGezondheid.net’? Dan kan de triagetegel ook verschijnen bij het maken van afspraken of verzenden van eConsults.

Voordelen van artificial intelligence

Wat levert AI jouw huisartsenpraktijk op?

Ondersteuning bij communicatie

Patiënten kunnen veelvoorkomende vragen stellen aan AI-aangedreven tools en virtuele assistenten. Dit leidt tot een betere bereikbaarheid van huisartsenpraktijken en efficiëntere communicatie.

Tijdbesparing

AI-aangedreven tools kunnen taken zoals triage en administratieve verwerking automatiseren. Ook kunnen deze slimme tools routinetaken overnemen, zoals het plannen van afspraken. Daardoor kunnen huisarts en assistent zich meer richten op patiëntencontact.

Diagnoseondersteuning

Artificial intelligence kan de huisarts en assistent veel tijd besparen bij het afhandelen van een zorgvraag. Zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. AI kan namelijk grote hoeveelheden medische gegevens analyseren en patronen ontdekken. Ook patronen die voor mensen niet goed zichtbaar zijn. Op basis van de gegevens stelt AI snel en nauwkeurig diagnoses en stelt behandelplannen voor op basis van vergelijkbare gevallen.

Efficiëntie

Artificial intelligence helpt medewerkers om de zorg efficiënter te plannen. AI adviseert over de urgentie van een vraag, waardoor de assistent de zorgvragen kan afhandelen op basis van urgentie. Dit leidt tot snellere en verbeterde hulpverlening aan de patiënt.

Nadelen van artificial intelligence 

Toch heeft het gebruik van AI ook nadelen. Het is goed om hier rekening mee te houden als je met AI-tools aan de slag wilt.

Privacy- en veiligheidsrisico’s

AI-aangedreven tools maken gebruik van grote hoeveelheden persoonlijke gegevens, waaronder medische geschiedenis, diagnostische informatie en andere gevoelige gegevens. Dit vergroot het risico op gegevensinbreuken, ongeoorloofde toegang en andere vormen van cyberaanvallen.

Ethiek- en verantwoordelijkheid

Het gebruik van artificial intelligence binnen huisartsenpraktijken roept vragen op over ethiek en verantwoordelijkheid. Wanneer een AI-aangedreven tool een fout maakt, is het vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de gevolgen: de softwareontwikkelaar, de huisarts, of misschien een andere betrokken partij. Deze onduidelijkheid kan leiden tot juridische en ethische complicaties.

Toekomst van AI

Artificial intelligence is veelbelovend. Toch is het onwaarschijnlijk dat deze technologie alle taken van de huisarts volledig zal overnemen. Wel zullen de slimme tools de huisarts steeds beter kunnen ondersteunen, want ze zullen naar verwachting steeds geavanceerder worden. Zo kunnen huisartsen sneller bepalen welke patiënten directe zorg nodig hebben en welke moeten worden doorverwezen naar andere zorgverleners of zelfzorgadvies. Daarbij is het belangrijk om oog te blijven houden voor de mogelijke risico’s van AI. Hoe dan ook blijven assistenten en huisartsen onmisbaar: oprecht contact van mens tot mens kan AI niet overnemen.