Afbeelding blog over blended care.

Zorg aan patiënten moet effectief en efficiënt zijn. Anders groeit het werk jou als huisarts al snel boven het hoofd. Door slim gebruik te maken van innovaties maak je het jezelf en jouw patiënten makkelijker. ‘Blended Care’ is zo’n innovatie. Hoe werkt het en hoe pas je het toe in jouw huisartsenpraktijk? Wij helpen je op weg.

Wat is blended care?

Blended care is een zorgaanpak waarbij je persoonlijke interactie combineert met digitale technologieën en hulpmiddelen. Traditionele face-to-face zorg en behandelmethoden vul je aan met bijvoorbeeld telefoon- of videoconsultaties, e-consultaties, telemonitoring of mobiele applicaties.

Blended care wil niet de traditionele zorg vervangen. Het gaat erom de voordelen van traditionele én digitale gezondheidszorg optimaal te benutten. Op die manier krijgen patiënten flexibelere, toegankelijkere en persoonlijkere zorg. Zorg die beter aansluit bij de wensen en behoeften van patiënten, de behandelresultaten bevordert en de bereikbaarheid van jouw praktijk vergroot.

Hoe werkt blended care?

Blended care is een verzamelterm voor verschillende vormen van digitale zorg. Wij bespreken de vier belangrijkste.

E-consultaties

Tijdens een e-consultatie hebben patiënten en huisartsen online contact. Dat kan via e-mail, een videoverbinding of de chatfunctie in een app of patiëntenportaal. Een e-consultatie is geschikt om eenvoudige vragen te beantwoorden die geen spoed hebben, maar wel belangrijk zijn.

E-Health-toepassingen

E-Health-toepassingen zijn bijvoorbeeld mobiele apps en online platforms. Daarop lezen patiënten gezondheidsinformatie, plannen afspraken, volgen hun medicatie-inname en voeren zelftests uit. Deze tools vergroten de betrokkenheid van patiënten bij hun eigen zorgproces en geven hun meer controle over hun gezondheid.

Monitoring op afstand

Bij monitoring op afstand krijgen patiënten sensoren en wearables mee. Daarmee meten ze thuis vitale functies, zoals hartslag, bloeddruk en bloedsuikerspiegel. Deze gegevens worden vervolgens automatisch naar de zorgverlener gestuurd. Daardoor kun je veranderingen in de gezondheidstoestand van de patiënt opvolgen en op tijd ingrijpen als dat nodig is.

Digitale zelfzorgprogramma’s

Digitale zelfzorgprogramma’s zijn geschikt voor patiënten met specifieke aandoeningen. Denk aan een online programma om chronische ziekten te beheren, stressreductie-apps of programma’s voor gewichtsbeheersing. Deze programma’s bieden patiënten educatie, zelfmonitoring en ondersteuning om hun gezondheid te verbeteren.

Voordelen blended care

Blended care biedt huisartsen én patiënten belangrijke voordelen. Waar moet je aan denken?

Efficiëntie en tijdbesparing

Dankzij digitale communicatie en zelfzorgprogramma’s kunnen zorgverleners efficiënter werken en tijd besparen. Videoconsultaties verminderen wachttijden en versnellen de afhandeling van niet-dringende zorgvragen. Bovendien verbeteren patiënten met online zelfhulpprogramma’s hun gezondheid zonder direct contact met een zorgverlener. Dit bespaart tijd en geld voor zowel jou als jouw patiënten.

Verbeterde toegankelijkheid van de zorg

Met blended care kun je zorg op afstand leveren. Daardoor krijgen patiënten dezelfde kwaliteit van zorg zonder dat ze naar een fysieke locatie hoeven te komen. Dit is vooral waardevol voor mensen die minder mobiel zijn, ver van jouw praktijk wonen of geen tijd hebben om afspraken tijdens reguliere werktijden te plannen.

Verhoogde patiëntbetrokkenheid

Via de digitale tools en online platforms zijn patiënten actief betrokken bij hun zorgproces. Ze monitoren hun eigen gezondheidstoestand, raadplegen gezondheidsinformatie en communiceren gemakkelijk met verschillende zorgverleners. Dit vergroot hun betrokkenheid en versterkt ze in het beheren van hun gezondheid.

Verbeterde continuïteit van zorg

Elektronische patiëntendossiers en gedeelde informatie verbeteren de samenwerking tussen zorgverleners aanzienlijk. Dat leidt tot een betere continuïteit van de zorg. Met gemakkelijke toegang tot relevante informatie kunnen zorgverleners snel en nauwkeurig beslissingen nemen op basis van de medische geschiedenis van de patiënt. Dit zorgt voor een soepele overdracht van zorg en voorkomt dubbel werk.

Kostenreductie

Blended care kan de kosten van de geleverde zorg verlagen. Het vermindert administratieve lasten, reiskosten en het aantal fysieke bezoeken. Dit resulteert in minder operationele kosten, zoals personeel en het gebruik van fysieke ruimtes.

Aan de slag met blended care

Wil je in jouw praktijk ook aan de slag met blended care? Dan zijn er een aantal dingen waar je op moet letten:

Technologische infrastructuur

Allereerst moet je een betrouwbare technologische infrastructuur opzetten. Hieronder vallen:

  • beveiligde communicatiekanalen
  • implementatie van patiëntendossiers
  • selecteren van de geschikte platformen en tools

Zorg voor privacy en zorgvuldige gegevensbeveiliging. Dat is erg belangrijk. Je wilt niet dat jouw patiëntengegevens op straat komen te liggen.

Training en educatie

Zorgverleners moeten worden opgeleid en getraind om de technologieën en tools binnen blended care te gebruiken. Ze moeten weten hoe ze teleconsultaties correct uitvoeren, patiënten begeleiden bij het gebruiken van eHealth-toepassingen en gegevens uit monitoring op afstand effectief interpreteren.

Continue evaluatie en verbetering

Om te weten of blended care de gewenste resultaten oplevert, moet je deze werkwijze voortdurend evalueren. Monitor de tevredenheid van zowel zorgverleners als patiënten en pas de benadering aan als dat nodig is. Zo garandeer je de beste zorgervaring en gezondheidsresultaten.

Beoordeling patiëntenbehoeften

Belangrijk is om inzicht te krijgen in de behoeften van de patiënten. Dan kun je bepalen welke zorg daar het beste op aansluit. Niet elk type zorg is geschikt voor blended care. Soms blijft traditionele face-to-face zorg de beste keuze.

Conclusie

Blended care biedt veelbelovende mogelijkheden om de gezondheidszorg te verbeteren. Persoonlijke zorg en technologie kunnen elkaar versterken en de toegankelijkheid van de zorg vergroten, efficiëntie verhogen en patiëntbetrokkenheid bevorderen. Door o.a. e-consultaties, E-Health-toepassingen, op afstand monitoren en online zelfzorgprogramma’s slim in te zetten bied je een betere zorgervaring en bevorder je de gezondheidsresultaten van jouw patiënten.

Het is dus de moeite waard om blended care te verkennen en te overwegen hoe je dit kunt integreren in jouw praktijk. Met de juiste combinatie van persoonlijke zorg en technologische oplossingen bied je jouw patiënten een hoogwaardige zorgervaring binnen de moderne gezondheidszorg.