Zo informeert u uw patiënten over inzage in het medisch dossier en de opkomende PGO’s

Zo informeert u uw patiënten over inzage in het medisch dossier en de opkomende PGO’s

huisartsen-pgo-communicatie

Per 1 juli 2020 heeft een patiënt recht op gratis elektronische inzage én een elektronisch afschrift van zijn of haar medisch dossier. De wet die patiënten het recht geeft om zelf te bepalen welke gegevens er te zien zijn voor welke zorgverlener is voorlopig nog uitgesteld (bron: LHV). MedMij, de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen de patiënt en zorgprofessionals, geeft aan dat de persoonlijke gezondheidsomgevingen binnen een niet al te lange tijd beschikbaar zullen worden gesteld. In deze persoonlijke gezondheidsomgeving kan de patiënt eenvoudig zien welk advies hij of zij krijgt van de (huis)arts, welke medicijnen hij of zij nodig heeft en er kan tegelijkertijd gecommuniceerd worden met meerdere zorgverleners. Hoe kunt u als zorgverlener deze ontwikkelingen het beste communiceren naar uw patiënten? In deze blog geven we tips voor de patiëntcommunicatie rondom elektronische inzage in het medisch dossier en de opkomende persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) .

Vóór PGO, maar wel met zorgen

Al eerder publiceerden wij het artikel Persoonlijke gezondsheidsomgeving in 2020 verplicht, al geregeld?. In dit artikel bleek uit een peiling onder 561 zorgverleners, dat 75 procent vóór een online inzage van het medisch dossier is. Echter, bij zorgverleners waren er wel wat zorgen. Zo zijn zorgverleners bang voor extra administratieve lasten, wordt het niet als positief gezien dat de patiënt zelf mag beslissen welke zorgverlener welke gegevens mag inzien én zijn zorgverleners bang dat patiënten de informatie niet begrijpen en hierdoor onnodig overstuur raken. 

Hoe kunnen we om gaan met deze zorgen?

Om deze zorgen te kunnen wegnemen, hebben wij een paar tips voor u opgesteld. Met deze tips kunt u uw patiënten zo goed mogelijk informeren over de mogelijkheden van de inzage in het medisch dossier en de werking van de PGO’s. 

Tip 1 – Zorg ervoor dat u de patiënten op de hoogte stelt van de veranderingen en geef advies over de mogelijkheden.

Voor u als zorgverlener is het al langere tijd bekend dat patiënten per 1 juli 2020 de mogelijkheid moeten hebben tot een (online) inzage in hun medisch dossier. Er bestaat een grote kans dat uw patiënten hier nog weinig tot niets over weten. Daarom is het van belang om duidelijk te communiceren over wat de verandering inhoudt en welke mogelijkheden er zijn voor de patiënt. Een goede manier om dit te doen is via uw praktijkwebsite. Bij een praktijkwebsite van Yard Zorgsites kunt u eenvoudig een pagina op uw website aanmaken met de belangrijkste informatie. Door op uw homepagina te verwijzen naar deze pagina kunnen patiënten deze informatie gemakkelijk vinden. 

Een voorbeeld van een pagina met informatie over het medisch dossier voor patiënten kunt u hier vinden: voorbeeldpagina. Deze voorbeeldpagina kunt u overnemen en zo nodig aanpassen. Zorg er daarnaast voor dat u op de homepagina van uw praktijkwebsite verwijst naar deze losse pagina, bijvoorbeeld via een ‘handig om te weten’-item. Hieronder ziet u een afbeelding van hoe dit eruit kan zien op uw website. Verder is het ook mogelijk om naar de pagina te verwijzen in een nieuwsbrief of in het hoofdmenu van uw website. 

PGO-communicatie-patient

Afbeelding 1: verwijzing naar pagina met uitleg over het bekijken van het online medisch dossier

Tip 2 – Geef de patiënten inzicht in de positieve effecten van inzage in het medisch dossier. 

Informeer uw patiënten over het feit dat online inzage in het medisch dossier een positieve ontwikkeling is voor het behandeltraject. Bied deze informatie actief aan in uw praktijk en op uw website. Dit kan bijvoorbeeld door het maken van een informatiefolder, het tonen van informatie op wachtkamerschermen of het aanmaken van een pagina op de website (zie tip 1). Hierin kunt u puntsgewijs opsommen waarom patiënten inzicht krijgen in hun medisch dossier en wat voor positieve effecten dit heeft voor hun gezondheid en behandeltraject. Dit kunt u later uitbreiden met informatie over het gespecificeerd aangeven welke medische gegevens van de patiënt gedeeld mogen worden met welke zorgverleners. Maak in de informatieverstrekking een selectie van de meest belangrijke punten en verwijs ze voor meer informatie door naar uw praktijk. Per genoemd punt kunt u een korte beschrijving geven, zodat de patiënt goed geïnformeerd is. Dit is zeker van belang wanneer het ook mogelijk wordt voor de patiënt om te kiezen welke zorgverlener welke informatie mag inzien. Eventueel zou u dit ook kunnen toelichten in een video, zodat u net iets meer uitleg kunt geven en het wat persoonlijker kunt maken. Daarnaast stelt OPEN een toolkit met voorlichtingsmateriaal beschikbaar voor patiënten.

Tip 3 – Zorg ervoor dat uw communicatie over de inzage in het medisch dossier en de tekst in het medisch dossier begrijpelijk zijn voor de patiënt. 

Om te voorkomen dat patiënten niet begrijpen wat er in het medisch dossier staat, kunt u ervoor kiezen om in het medisch dossier eerst een alinea te schrijven, waarin alles in een eenvoudig te begrijpen taal wordt uitgelegd. Later kunt u als zorgverleners onder elkaar in vakjargon communiceren. Laat de patiënten ook weten dat de bovenste alinea speciaal voor hen bedoeld is, zodat zij hun medisch dossier kunnen volgen en niet onnodig in paniek hoeven te raken. Wanneer u goed gebruik maakt van de eerste alinea en hierin duidelijk communiceert, zal de patiënt gerustgesteld worden en de praktijk minder vaak hoeven te contacteren voor een verdere toelichting. Ook kunt u verwijzen naar het document van het NHG met patiëntvriendelijke omschrijvingen per ICPC-code. Dit document is hier te downloaden. Verder is het verstandig om dit document ook op uw website te zetten, zodat patiënten deze ook thuis kunnen raadplegen. Op onze voorbeeldpagina met communicatie over de inzage van het medisch dossier kunt u zien hoe u zo’n document duidelijk op uw website kunt neerzetten: voorbeeldpagina.

 

Kortom de inzage in het medisch dossier en de opkomst van de PGO bieden veel voordelen voor patiënten en zorgverleners. Dat blijkt ook uit het onderzoek, waarin 75 procent van de zorgverleners aangaf dat zij vóór de online inzage zijn. Zorg ervoor dat uw patiënten goed geïnformeerd zijn en niet onnodig in paniek raken door de volgende tips te gebruiken:

  • Zorg ervoor dat u de patiënten op de hoogte stelt van de veranderingen en geef advies over de mogelijkheden.
  • Geef de patiënten inzicht in de positieve effecten van inzage in het medisch dossier. 
  • Zorg ervoor dat uw communicatie over de inzage in het medisch dossier en de tekst in het medisch dossier begrijpelijk zijn voor de patiënt. 

 

Meer vragen of advies nodig? Neem contact met ons op via de contactpagina

 

Referenties en externe links: